Επόμενη συνέλευση: Τετάρτη 19 Σεπτέμβρη, 6:30 μ.μ., Πάρκο Κύπρου και Πατησίων